ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ 41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                              

 

05/09/2013                                                              αρ.πρωτ.41            

 

 

        Μετά το θλιβερό γεγονός της πυρκαγιάς στον ΑΗΣ Μελίτης , οι εργασίες αποκατάστασης

τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς.

       Το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η διοίκηση είναι πιεστικό.Αυτό όμως από μόνο του ,

ενδεχομένως, να αφήνει και πολλά κενά ορθής αποκατάστασης.

       Έτσι τίθενται τα εξής ερωτήματα:

      -θα γίνουν οι σωστές εργασίες αποκατάστασης σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές

στις κατεστραμμένες ταινίες;

      -Θα λειτουργούν συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές

του εργοστασίου και της νομοθεσίας;

      -Θα στελεχωθεί με μόνιμο τεχνικό ασφαλείας με εμπειρία ο ΑΗΣ , έτσι ώστε να γίνεται

σωστός έλεγχος για να αποτρέπονται στο μέλλον τέτοιας έκτασης καταστροφές;

       Όλα αυτά τα ερωτήματα προκύπτουν γιατί η πίεση του χρόνου είναι μεγάλη και ανησυχούμε

για τυχόν παραλήψεις και αστοχίες που θα προκύψουν.

       Πιστεύουμε  το αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο να κάνει τον σωστό έλεγχο κατά την

εκτέλεση και κατά την παραλαβή του συγκεκριμένου έργου, γιατί διαχειρίζονται χρήματα της

επιχείρησης και του ελληνικού λαού.

 

 

Κοινοποίηση:

Γεν.Διευθ. Παραγωγής κ.Ι. Κοπανάκη

Διευθυντής ΔΕΘ κ. Ε.Παναγιάρη

Διευθ. ΑΗΣ Μελίτης κ.Α. Λοβάτση

ΓΕΝ.ΟΠ ΔΕΗ

Μ.Μ.Ε

 

 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                      ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

   
  18.05.2024 Ferienhaus Ostsee