ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

ΤΗΡΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ και παρά το γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοι  βρίσκονται για πολλές ώρες στα σημεία που υπάρχουν βλάβες, υπάρχουν ακόμη νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Ακριβώς για το λόγο αυτό,  επειδή υπάρχει αυξημένη πίεση θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές σε όλους τους συναδέλφους ότι

ΤΗΡΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

και πως η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα είναι πλήρης όταν θα έχουμε αποφύγει ατυχήματα και δυσάρεστα συμβάντα!

Εξίσου σημαντικό είναι πως όλοι (από τον αρμόδιο Υπουργό, το Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τον Εργοδηγό και τον Αρχιτεχνίτη) θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και να αποφύγουν βιαστικές ενέργειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τους συναδέλφους, ορισμένοι από τους οποίους εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες για περισσότερες από τέσσερις ημέρες!

Ανάλογη πρέπει να είναι και η προσοχή των πολιτών – καταναλωτών:

Να είναι προσεκτικοί όταν βλέπουν κατεστραμμένους στύλους ή καλώδια και να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ το ΔΕΔΔΗΕ ώστε να γίνουν οι κατάλληλοι και ασφαλείς χειρισμοί .

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή!!!

   
  20.04.2024 Ferienhaus Ostsee