ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ 52

6/2/2014                                                                                                                                                                                                                                    Αρ.πρωτ.52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά την τροπολογία - προσθήκη στο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.", ψηφίστηκε η προτεινόμενη

τροπολογία που διατηρεί σε ισχύ το καθεστώς υπολογισμού

της σύνταξης για ειδικές κατηγορίες

εργαζομένων στη ΔΕΗ που δεν συμπληρώνουν, λόγω της φύσης της εργασίας τους ,

πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Η σύνταξη των μέχρι  31/12/1992 ασφαλισμένων στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, που απασχολούνται

στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων καθώς και όσων απασχολούνται

σε ορυχεία,σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ και συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2013,

θα υπολογίζεται για κάθε έτος ασφάλισης με 1/30 των συντάξιμων αποδοχών τους.

Δηλαδή τα τριακοστά πέμπτα θα υπολογίζονται τριακοστά.

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡ0                                       Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΚΑΤΣΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                     ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ                

   
  25.07.2024 Ferienhaus Ostsee