ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-11-12

20/11/2012                                                                        Αρ.πρωτ. 29

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

  

          Αποφασίσαμε την αντικατάσταση του  Ευάγγελου Νικόπουλου του Χρήστου από τη θέση του

Γενικού Γραμματέα και των υπόλοιπων οργάνων του

Σωματείου ,λόγω συνταξιοδότησης.

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Πασσάς Παύλος .

Τη θέση του αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία(ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ) αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών  Πασσάς Παύλος.

Τη θέση του αντιπροσώπου στο Εργατικό Κέντρο Φλώρινας αναλαμβάνει ο

Μπανιτσιώτης Ηλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                              ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

   
  30.09.2023 Ferienhaus Ostsee