ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ 47

13/2/2014                                                                                      Αρ.Πρωτ.47

 

            ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

 

            Κύριε Πρόεδρε

            Είναι αυτονόητο ότι την ώρα που οι μισθοί όλων των εργαζομένων έχουν μειωθεί                    

            και η ανεργία καλπάζει, την ώρα που ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει σοβαρότατα

            οικονομικά προβλήματα και η ΔΕΗ Α.Ε.,προκειμένου να επιβιώσει οικονομικά  κό-

            βει το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν,

η συνετή διαχείριση των ελάχιστων διαθέ-

            σιμων πόρων είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και για

            λόγους τάξης και ηθικής.

            Για τους λόγους αυτούς και σε συνέχεια προηγούμενων ερωτήσεων του σωματεί-

            ου μας που έχει υποβάλει στους αρμόδιους της επιχείρησης έρχονται να προστε-

            θούν κι άλλα πολλά εξίσου σημαντικά ερωτήματα προς το διοικητικό συμβούλιο

            και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.

            Ποιος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης;

            Ποιος είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκ-

            μετάλλευση;

            Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία επανέναρξης της λειτουργίας του ορυχείου

            Κλειδιού;Ένα σημαντικό ορυχείο για την τροφοδοσία του Α.Η.Σ Μελίτης ώστε να

            εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες λιγνίτη και να σταματήσουν οι εισαγω-

            γές από τρίτες χώρες;Να ανοίξουν επιτέλους και κάποιες θέσεις εργασίας που τις

            έχει ανάγκη η περιοχή μας.

            Ποιο είναι το κόστος εισαγωγής και αγοράς από τη Βουλγαρία και την Τουρκία για

            το 2012-2013;

            Ποιο είναι το κόστος προμήθειας λιγνίτη από τις εταιρείες που προμηθεύουν τη

            ΔΕΗ Α.Ε.,όπως ΛΑΡΚΟ,Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας,ΜΕΤΕ και πόσο έχει πληρώσει η

            ΔΕΗ ξεχωριστά για την κάθε εταιρεία σε σχέση με αυτά που έχει παραλάβει από

            τους προμηθευτές;

            Το κόστος ανά θερμίδα είναι το ίδιο για κάθε προμηθευτή και ποιο είναι αυτό;

            Ποιο είναι το κόστος λιγνίτη του ορυχείου Αμυνταίου που προμηθεύει τις μονάδες

            της Φλώρινας και ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τους προμηθευτές μας;

            Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των προμηθευτών,ώστε να επικουρεί εαν

            είναι εντάξει στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και αν δεν είναι να προβεί σε ποι-

            νικές ρήτρες;Έχουν εισπραχθεί από τους προμηθευτές λιγνίτη στη ΔΕΗ Α.Ε. Σχε-

            τικές με τη μη εκτέλεση των συμβάσεών τους ρήτρες;Πόσες της οφείλονται;

            Ποιο είναι το ύψος των προκαταβολών που έχουν δοθεί για την προμήθεια λιγνί-

            τη στους Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, ΜΕΤΕ,ΛΑΡΚΟ,Βουλγαρία και Τουρκία;

            Υπάρχουν διασφαλίσεις για τις χρηματοδοτήσεις αυτές και ποιες είναι;

            Για ποιο λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. χρηματοδοτεί την αποχωμάτωση του λιγνιτωρυχείου

            Αχλάδας;

            Πόσα χρήματα έχει καταβάλει μέχρι σήμερα και τι εγγυήσεις έχουν δοθεί στη ΔΕΗ

          

          

 

 

            Α.Ε. για τη χρηματοδότηση αυτή;

            Ερωτήματα για τα οποία πρέπει να μας απαντήσετε για λόγους διαφάνειας και

            ενημέρωσης του σωματείου, των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών.

           

             

            

 

 

 

 

                Ο                                                            Ο

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                    ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ                         

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

   
  06.12.2023 Ferienhaus Ostsee