ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει με το κεφάλαιο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό, σας κάνουμε γνωστό ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ – ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992 στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα  και απασχολούμενος σε Ορυχείο, Σταθμό Παραγωγής και Δίκτυα (ΥΒΑΕ) εάν μέχρι 31-12-2012 είχε 15 πλήρη έτη συνολικής ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στα ΥΒΑΕ θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 55 ετών.

Εάν μετά την 1-1-2013 συμπληρώνει τα 15 πλήρη έτη ασφάλισης εκ των οποίων τα 12 έτη στα ΥΒΑΕ, τότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 57 ετών.

Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΔΕΗ από 1-1-1993 και μετά, που εργάζεται στα Υπερβαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα (Ορυχεία, Σταθμούς Παραγωγής και Δίκτυα ΥΒΑΕ) εάν μέχρι 31-12-2012 είχε 15 πλήρη έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 11 έτη και 3 μήνες στα ΥΒΑΕ, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 55 ετών.

Εάν μετά την 1-1-2013 συμπληρώνει τα 15 πλήρη έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 11 έτη και 3 μήνες στα ΥΒΑΕ, τότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για πλήρη σύνταξη) στην ηλικία των 57 ετών.

Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992 στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και απασχολούμενος σε Ορυχείο, Σταθμό Παραγωγής και Δίκτυα (ΥΒΑΕ), με 20 έτη ασφάλισης και 16 έτη ΥΒΑΕ, το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος που θα συμπληρώσει τα 20 έτη (πλήρη) συνολικής ασφάλισης και τα 16 χρόνια στα ΥΒΑΕ. Δηλαδή εάν τα έχει συμπληρώσει μέχρι:

 • 31-12-1997 το όριο ηλικίας είναι 50 ετών
 • Το 1998 το όριο ηλικίας είναι 50 και 6 μήνες
 • Το 1999 το όριο ηλικίας είναι 51 ετών
 • Το 2000 το όριο ηλικίας είναι 51 και 6 μήνες
 • Το 2001 το όριο ηλικίας είναι 52 ετών
 • Το 2002 το όριο ηλικίας είναι 52 και 6 μήνες
 • Το 2003 το όριο ηλικίας είναι 53 ετών
 • Το 2004 το όριο ηλικίας είναι 53 και 6 μήνες
 • Το 2005 το όριο ηλικίας είναι 54 ετών
 • Το 2006 το όριο ηλικίας είναι 54 και 6 μήνες
 • Το 2007 το όριο ηλικίας είναι 55 ετών
 • Από το 2007 – 2012 το όριο ηλικίας είναι 55 ετών
 • Από το 2013 και μετά το όριο ηλικίας είναι 57 ετών

Με την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας, ο ασφαλισμένος μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη.

Διευκρίνιση που αφορά μόνο τους Σταθμούς Παραγωγής:

Για τη χορήγηση σύνταξης με τις διατάξεις των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή των Υπερβαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 1.000 ημερομίσθια στα ΒΑΕ ή στα ΥΒΑΕ κατά την τελευταία 10ετία από την συμπλήρωση του απαιτούμενου (κατά περίπτωση) ορίου ηλικίας.

(Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες Ορυχείου).

Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΠ ΣΤΟ ΣτΕ

ΕΚΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

 

Αθήνα, Τρίτη 13.06.2023

 

Εκδικάσθηκε σήμερα στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ και η ΠΟΣ/ΔΕΗ, για το ζήτημα της παράνομης μείωσης στην έκπτωση του ειδικού τιμολογίου του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Με την αίτηση ακύρωσης, που έχει αριθμό κατάθεσης Ε918/2020, προβάλλονται πλείονες λόγοι ακύρωσης της απόφασης για περικοπή κατά 30% της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος, που έλαβε η ΔΕΗ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 Ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄193).

Όπως είναι γνωστό, η αιφνιδιαστική απόφαση να περικοπεί η έκπτωση στο τιμολόγιο ρεύματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ ελήφθη τότε, το έτος 2019, με την αιτιολογία ότι είναι δήθεν «απολύτως επιβεβλημένη στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της βιωσιμότητας της ΔΕΗ» (σελ. 7 αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4643/2019). Με πρόσχημα επομένως την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της βιωσιμότητας επεβλήθη μονομερώς, βάσει νόμου, η περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος, παρότι αυτή είχε αποφασισθεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποτελούσε όρο της από 31.07.1991 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας που συνήφθη μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ. Και ασφαλώς η περικοπή επιβλήθηκε όχι ως έκτακτο μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, αλλά ως μόνιμο: έτσι και σήμερα που η ΔΕΗ είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, επεκτείνεται σε ξένες αγορές, αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιό της και η μετοχή της σημειώνει μεγάλη άνοδο στο Χρηματιστήριο, η περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος που αποφασίσθηκε το 2019 παραμένει σε ισχύ, εις βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ.

 

Με την αίτηση ακύρωσης τίθεται καταρχάς το μείζον ζήτημα, ότι η απόφαση περικοπής της έκπτωσης στο τιμολόγιο ισοδυναμεί με κρατική παρέμβαση και κατάργηση στην ουσία της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που προβλέπει αυτή την έκπτωση.

 

Ειδικότερα, με το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης και στο ακροατήριο, η ΓΕΝΟΠ υποστήριξε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η επίμαχη απόφαση περικοπής μεταξύ άλλων:

(1) Αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η συλλογική αυτονομία, διότι εισήχθη μονομερώς διαφορετική ρύθμιση των όρων εφαρμογής του τιμολογίου προσωπικού σε σχέση με τους περιλαμβανόμενους κανονιστικούς όρους στην από 31.7.1991 ΕΣΣΕ και ορίσθηκε ειδικώς, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 11, ότι καταργείται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μεταξύ άλλων, της από 31.7.1991 ΕΣΣΕ ρυθμίζουσα διαφορετικά το θέμα της  της εφαρμογής του ειδικού τιμολογίου προσωπικού.

(2) Αντιβαίνει στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α, Ν.Δ. 53/1974, Α΄ 256), με το οποίο κατοχυρώνεται η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ειδικότερα η συνδικαλιστική ελευθερία.

(3) Αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. περί κατοχύρωσης του σεβασμού της περιουσίας του προσώπου, το οποίο δεν μπορεί να τη στερηθεί παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

(4) Παραβιάζει τα άρθρα 5, 6 και Ζ (περιορισμοί) του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ν. 4359/2015, Α΄ 5), με τα οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προβαίνουν σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες και να καθορίζουν, μέσω της διαδικασίας αυτής, τους όρους εργασίας συνάπτοντας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

(5) Αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, ως εκδοθείσα χωρίς ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση, καθώς με το άρθρο 11 του Ν. 4643/2019 τίθεται το πλαίσιο της ρύθμισης, ωστόσο δεν ορίζεται ειδικώς το όργανο στο οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του αντικειμένου της ρύθμισης, του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής της.

(6) Παραβιάζει το άρθρο 34 του Ν. 2773/1999, διότι η ΔΕΗ, αν και συνεχίζει να απολαμβάνει την ενσωματωμένη στην περιουσία της ασφαλιστική περιουσία του προσωπικού της, η οποία ουδέποτε μεταβιβάσθηκε στον διακριτό ασφαλιστικό φορέα που δημιουργήθηκε, προβαίνει, με την προσβαλλόμενη, σε παράνομη και δυσανάλογη μείωση της παρεχόμενης έκπτωσης του ειδικού τιμολογίου προσωπικού και συνταξιούχων της.

(7) Εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και στερείται αιτιολογίας, καθώς η σημαντική μείωση στην παρεχόμενη έκπτωση τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος για το προσωπικό της ΔΕΗ, τους συνταξιούχους υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους αποτελεί αιφνιδιαστική ανατροπή του προγραμματισμού της οικογενειακής ζωής τους, καθόσον οι δικαιούχοι της έκπτωσης εύλογα απέβλεπαν στη διατήρηση της έκπτωσης στα ίδια επίπεδα, αφ΄ ης στιγμής μάλιστα η ΔΕΗ ουδέποτε αμφισβήτησε την υποχρέωσή της να παρέχει την εν λόγω έκπτωση με τους συμφωνηθέντες με την Ε.Σ.Σ.Ε. όρους.

 

Η υπόθεση εκδικάσθηκε μετά από πολλές αναβολές, καθώς η ΔΕΗ δεν είχε επί χρόνια καταθέσει έκθεση απόψεων και φάκελο τεκμηρίωσης στο ΣτΕ.

Η ΔΕΗ, με την έκθεση απόψεών της, που κατέθεσε στο ΣτΕ μόλις την 22.03.2023, ζητεί την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, τονίζοντας ότι «η ΔΕΗ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ενεργεί κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου», μη υπεισερχόμενη κατ’ ουσίαν στους επιμέρους λόγους ακύρωσης που προβάλλονται με την αίτηση ακύρωση της ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ και της ΠΟΣ/ΔΕΗ.

 

Τις προσεχείς ημέρες θα κατατεθεί στο ΣτΕ και υπόμνημα επί της ακροαματικής διαδικασίας και επί των θέσεων που ανέπτυξε η ΔΕΗ προς αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης και θα αναμένεται πλέον η έκδοση απόφασης.

 

Η ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ, όπως έχει εξαγγείλει, θα συνεχίσει τον αγώνα, σε κάθε επίπεδο -θεσμικό, συνδικαλιστικό και νομικό- προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός προς τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, το κύρος των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων και η προστασία τους από παρεμβάσεις τρίτων. Η συλλογική αυτονομία και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων προϋποθέτουν τη μη παρέμβαση του Κράτους στους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προϋποθέτουν τον έμπρακτο σεβασμό στη συνδικαλιστική ελευθερία.

 

Περισσότερα...

Ακόμη μία νέα αναβολή της υπόθεσης του τιμολογίου ΓΠ από το ΣτΕ

 

“Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι

Μετά τη σημερινή επικοινωνία που είχαμε με τον Νομικό μας Σύμβουλο, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 4 Απριλίου 2023 εκδίκαση της υπόθεσης του τιμολογίου ΓΠ  στο ΣτΕ αναβλήθηκε για 8η φορά.

Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε  για την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, παρατείνοντας  την ανησυχία χιλιάδων εργαζομένων και συνταξιούχων”.

Τα αναδρομικά των περικοπών στα ειδικά επιδόματα

 • Τα αναδρομικά των περικοπών στα ειδικά επιδόματα για τους συνταξιούχους 2019-2020 δίνει η ΔΕΗ

   

   

   

  Τα αναδρομικά των περικοπών στα ειδικά επιδόματα για τους συνταξιούχους 2019-2020 δίνει η ΔΕΗ
   

  Τα αναδρομικά των περικοπών των ειδικών επιδομάτων για συνταξιούχους, πλέον, εργαζομένους της, οι οποίοι εργάζονταν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2019 και 31 Μαΐου 2020 αποφάσισε να δώσει η διοίκηση της ΔΕΗ, δίνοντας έτσι τέλος σε μια διένεξη που κρατά από το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress.

  Διευκρινίζεται ότι η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ αφορά μόνο όσους εκ των νυν συνταξιούχων δεν ήταν τότε “πλαφοναρισμένοι”, όπως λέγεται, δηλαδή οι απολαβές τους δεν ξεπερνούσαν το πλαφόν που είχε τεθεί στην ισχύουσα τότε συλλογική σύμβαση που είχε υπογράψει με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

   

  Σε ό,τι αφορά τους εν ενεργεία εργαζόμενους της ΔΕΗ, τα αναδρομικά έχουν ήδη δοθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της συλλογικής σύμβασης που υπεγράφη το 2021. Όμως, η τότε διαπραγμάτευση δεν είχε λήξει θετικά σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί τότε.

  Οι πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι τα ποσά θα καταβληθούν εφάπαξ και η πληρωμή αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα τον Ιούλιο.

  Σημειώνεται ότι στην κατεύθυνση αυτή είχαν κινητοποιηθεί η Σύλλογοι Συνταξιούχων εργαζομένων της ΔΕΗ, με την υποστήριξη και της ΓΕΝΟΠ. 

ΔΕΗ : Eθελουσία.

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΗ : Eθελουσία έως 6 μισθοί με μέγιστο ποσό τα 45.000 ευρώ το «πακέτο» αποχώρησης – Τα κριτήρια και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων

 

 

Συνέχεια στην μείωση του λειτουργικού της κόστους αλλά και στην ανανέωση του μεγάλης ηλικίας της προσωπικού δίνει η ΔΕΗ, μέσω ενός ακόμη προγράμματος εθελούσιας εξόδου, στο οποίο εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν γύρω στα 300 άτομα, τόσο από τις διοικητικές, όσο και από τις τεχνικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε κατά το χθεσινό Δ.Σ της επιχείρησης είναι πανομοιότυπο με το περσινό και αφορά εργαζόμενους πέριξ των 60 ετών, δίνοντας μάξιμουμ ένα ποσό 45.000 ευρω. Εξαιρούνται όσοι πρόκειται να βγουν σε σύνταξη μέσα στο 2023.

Συνολικά το «πακέτο» παρέχει ως κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης μέχρι και 6 μισθούς, ανάλογα πάντα με την προϋπηρεσία, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση του κάθε εργαζόμενου.

Οι ημερομηνίες

 

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στη νέα εθελούσια της ΔΕΗ, την πέμπτη κατά σειρά τα τελευταία χρόνια, είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023. Οσοι ωστόσο σπεύσουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα δικαιούνται έναν ακόμη μισθό.

Βάσει σχεδιασμού, οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα μπουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, ενώ αν είναι τεχνικοί, τότε η καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση όπου υπάγονται, με βάση πάντα τις ανάγκες της. Στόχος είναι να γίνει η βέλτιστη δυνατή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως η Παραγωγή, δεδομένων των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ασφαλούς τροφοδοσίας της χώρας με ρεύμα.

Το «πακέτο» και τα τρία κριτήρια

Εκτός της ούτως ή άλλως θεσπισμένης αποζημίωσης των 15.000 ευρώ που συνοδεύει κάθε αποχώρηση στην ΔΕΗ, το νέο «πακέτο» περιλαμβάνει και 10.000 ευρώ ως κίνητρο αυτασφάλισης. Από εκεί και πέρα, οι επιπλέον μισθοί καθορίζονται με βάση τρία κριτήρια, την προϋπηρεσία, την ηλικία και τον αριθμό τέκνων του κάθε αποχωρούντα.

Η προϋπηρεσία

Οι έχοντες προϋπηρεσία από :

 • 15-19 έτη, δικαιούνται από 2 μισθούς
 • 20-29 έτη, δικαιούνται από 3 μισθούς
 • 30 έτη και πάνω, δικαιούνται από 4 μισθούς

Η ηλικία

Το δεύτερο κριτήριο είναι η ηλικία. Οσοι είναι :

 • 50-54 ετών, δικαιούνται από 1μισθό
 • 55-61 ετών, δικαιούνται 2 μισθούς
 • 62 ετών και άνω, δικαιούνται από 1 μισθό, καθώς ούτως ή άλλως πρόκειται σύντομα να αποχωρήσουν από την επιχείρηση

Στην ουσία, αυτοί που εκτιμάται ότι θα έχουν και το μεγαλύτερο όφελος να δηλώσουν συμμετοχή είναι όσοι βρίσκονται γύρω στα 58 χρόνια. Σε δύο χρόνια από τώρα, μπορεί να μην τους προσφερθεί κάποιο άλλο αντίστοιχο «πακέτο».

Αριθμός τέκνων

Το «πακέτο» συμπληρώνεται με τα ποσά που δικαιούνται οι προς αποχώρηση, βάσει του αριθμού των παιδιών που έχουν.

 • Μέχρι 2 παιδιά, δικαιούνται από 2.500 ευρώ
 • Από 3 παιδιά και πάνω, δικαιούνται από 5.000 ευρώ

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με εκείνο του 2021, το οποίο είχε ευεργετικές διατάξεις για τους εργαζομένους και εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία για περίπου 500 άτομα. Με αντίστοιχα μπόνους αναμένεται να αποχωρήσουν και οι περίπου 300 που εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στην παρούσα εθελούσια. Στόχος, της ΔΕΗ, μετά και τον απογαλακτισμό της από το Δημόσιο, να υλοποιήσει έναν ακόμη βασικό πυλώνα του business plan, δηλαδή τη μείωση του λειτουργικού της κόστους αλλά και την ανανέωση σε προσωπικό.

ΔΕΗ: Εκκίνηση σε νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Εργαζόμενους στα διοικητικά τμήματα και στην εμπορία αφορά το τρίτο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που με αντίστοιχους όρους με τα δυο πρόσφατα ξεκινά σήμερα 1η Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στα δυο προηγούμενα που είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούλιο και αφορούσαν εργαζόμενους σε λιγνιτικές μονάδες προβλέπαν κλιμακούμενα κίνητρα αποχώρησης, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία και την απόσταση από τη σύνταξη και το συνολικό κόστος.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από κύκλους της επιχείρησης το βασικό ποσό αποζημίωσης είναι 15.000 ευρώ, στο οποίο προστίθενται κλιμακούμενα ποσά ανάλογα με την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση (προστατευόμενα τέκνα), την άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Προβλέπεται επίσης μπόνους αυτασφάλισης ύψους 5.000 ευρώ για όσους είναι κοντά στη σύνταξη (για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων, το μέσο κίνητρο αποχώρησης για τους εργαζόμενους έως 55 ετών διαμορφώνεται στις 42.000 ευρώ ενώ για την ηλικιακή ομάδα 55 – 60 όπου εκτιμάται ότι θα είναι εντονότερο το ενδιαφέρον, το μπόνους φθάνει μέχρι 57.000 ευρώ.

 

ΔΕΗ: Νέα εθελούσια για 1.283 εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες

ΔΕΗ: Νέα εθελούσια για 1.283 εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες - Τι αποφάσισε εχθές το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ τίθεται σε εφαρμογή με χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Το πρόγραμμα προβλέπει κλιμακούμενα κίνητρα αποχώρησης, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία και την απόσταση από τη σύνταξη και το συνολικό κόστος αναμένεται ότι θα φθάσει στα 21 εκατ. ευρώ, ποσό που θα αποσβεστεί σε διάστημα 9 μηνών από τη μείωση της μισθοδοσίας που εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από κύκλους της επιχείρησης:

-Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1283 εργαζόμενους άνω των 51 ετών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών. Εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περί τους 500 εργαζόμενους, κυρίως άνω των 55 ετών για τους οποίους τα κίνητρα είναι μεγαλύτερα.

-Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Οκτωβρίου ενώ οι αποχωρήσεις θα γίνουν από τις 30 Νοεμβρίου ως το τέλος του χρόνου. Προβλέπεται επιπλέον μπόνους για όσους δηλώσουν συμμετοχή τον πρώτο μήνα ισχύος του προγράμματος, έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

-Το βασικό ποσό αποζημίωσης είναι 15.000 ευρώ, στο οποίο προστίθενται κλιμακούμενα ποσά ανάλογα με την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση (προστατευόμενα τέκνα), την άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Προβλέπεται επίσης μπόνους αυτασφάλισης ύψους 5.000 ευρώ για όσους είναι κοντά στη σύνταξη (για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων, το μέσο κίνητρο αποχώρησης για τους εργαζόμενους έως 55 ετών διαμορφώνεται στις 42.000 ευρώ ενώ για την ηλικιακή ομάδα 55 – 60 όπου εκτιμάται ότι θα είναι εντονότερο το ενδιαφέρον, το μπόνους φθάνει μέχρι 57.000 ευρώ.

Η αποχώρηση εργαζομένων από τις λιγνιτικές μονάδες που βαίνουν στο σύνολό τους σε πρόωρη απόσυρση, συνοδεύεται από προσλήψεις σε τομείς όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες, όπως για παράδειγμα στον ΔΕΔΔΗΕ όπου είναι σε εξέλιξη προκήρυξη για 664 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

   
  14.06.2024 Ferienhaus Ostsee