ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

Μόλις 64 ημέρες «ζωής» για τον ΑΗΣ Αμυνταίου

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Επείγουσα επιστολή στον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ - Μόλις 64 ημέρες «ζωής» για τον ΑΗΣ Αμυνταίου

 
 

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα  επιστολή θέλουμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό – ανησυχία μας  σε σχέση με την προοπτική της Λιγνιτικής Παραγωγής στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης  και για τον κίνδυνο Ασφάλειας και Επάρκειας Εφοδιασμού της Χώρας.
Είναι γνωστό  ότι η Επιχείρηση προχώρησε  στην Απένταξη των μονάδων ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς  από το Μεταβατικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) και τις  έχει εντάξει μαζί με τις μονάδες Ι & ΙΙ του ίδιου Σταθμού αλλά και των μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου στο καθεστώς  παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75 Ε.Ε.
Είναι επίσης γνωστές οι προσπάθειες της σημερινής Διοίκησης της Επιχείρησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  να εντάξει τις εν λόγω μονάδες
στα όσα ορίζει το άρθρο 29 παράγραφος 4 της σχετικής ΚΥΑ (36060/1155/Ε103/2013 ΦΕΚ 1450 Β).
Δυστυχώς όμως η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέρριψε  το σχετικό αίτημα, με το αιτιολογικό ότι οι Ελληνικές Αρχές δεν υπέβαλαν κανένα συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας για τις εν λόγω μονάδες και ότι κατά την άποψη της Επιτροπής είναι επιλέξιμες να λειτουργούν έως 17.500 ώρες.
Με δεδομένο ότι οι μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου λειτούργησαν από 1 Ιανουαρίου 2016 έως σήμερα 15.964 ώρες, απομένουν 1536 ώρες λειτουργίας δηλ. μόνο 64 ημέρες !!!
Αντίστοιχα για τις μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς απομένουν λιγότερο από 4 μήνες λειτουργίας και σε ότι αφορά τις μονάδες ΙΙΙ και ΙV θα αναγκαστούν να τεθούν εκτός λειτουργίας πριν ολοκληρωθεί η θερμαντική περίοδος 2018-2019 της τηλεθέρμανσης  της Πτολ/δας.
Κύριε Πρόεδρε,
Από τα παραπάνω και εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Λιγνιτική Παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία, οδηγείται σε ουσιαστική συρρίκνωση με καταστροφικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, τους εργαζομένους, την ίδια την Επιχείρηση  αλλά και για το σύνολο της Χώρας.
Δυστυχώς αυτή η προοπτική:
Δεν θα είναι δυσμενής μόνο για την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τον Φιλώτα λόγω τηλεθέρμανσης.
Δεν θα δημιουργήσει μόνο χιλιάδες νέους ανέργους.
Δεν θα συρρικνώσει μόνο το παραγωγικό δυναμικό της Επιχείρησης,
αλλά θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το σύνολο της Χώρας, αφού η Επάρκεια και Ασφάλεια του Εφοδιασμού, θα είναι το ζητούμενο.
Άλλωστε ο πορτοκαλί συναγερμός λόγω επάρκειας ισχύος τον Γενάρη του 2017 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Θυμίζουμε ότι εάν δεν είχαν επιστρατευθεί τότε οι λιγνιτικές μονάδες, θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε,
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη της που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζομένους,  που ανησυχούν για το μέλλον της Λιγνιτικής Παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία, είναι υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουν με κάθε τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η βίαιη αποβιομηχάνιση της περιοχής.
Η ένταξη των μονάδων στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας, είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.
Η εκμετάλλευση – εξάντληση των λιγνιτικών κοιτασμάτων στο ΛΚΔΜ αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.
 

McKinsey;

Χθες με συνέντευξή του στο Βήμα ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης δήλωσε ότι διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί εθελούσιας και αύξησης των τιμολογίων. Αφορμή για τις δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΗ ήταν η αποκάλυψη από την εφημερίδα Κεφάλαιο του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδίου και των προτάσεων του συμβούλου που έχει προσλάβει η εταιρεία. Μετά μάλιστα τις αποκαλύψεις για το περιεχόμενο των εισηγήσεων της McKinsey, ο αρμόδιος υπουργός Γ. Σταθάκης, έδωσε την περασμένη Κυριακή συνέντευξη στο ΑΠΕ αποδοκιμάζοντας πολιτικά, τις εισηγήσεις περί αυξήσεων στα τιμολόγια.

Στη χθεσινή συνέντευξη πάντως ο κ. Παναγιωτάκης, μπορεί για λόγους επικοινωνίας να μίλησε για διάψευση δημοσιευμάτων, στην πραγματικότητα όμως κάτω από την πίεση του πολιτικού του προϊσταμένου ανέκρουσε πρύμναν σε σχέση με τις εισηγήσεις του συμβούλου. Και αυτό διότι η πρόταση για μείωση του προσωπικού μέσα από δύο προγράμματα εθελούσιας, όπως και η εισήγηση για αύξηση στα τιμολόγια, αποτελούσαν κεντρικούς πυλώνες του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδίου που εκπονήθηκε από το σύμβουλο της ΔΕΗ. 

Το capital.gr φέρνει στο φως τα επίμαχα αποσπάσματα από το επιχειρησιακό πλάνο του συμβούλου που αναφέρονται στην ανάγκη να μειωθεί το προσωπικό κατά 5860 άτομα μέχρι το 2022, μέσα από την αποεπένδυση, την απόσυρση μονάδων και από την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Ο σύμβουλος μάλιστα κάνει λόγο για δύο σχήματα εθελούσιας εξόδου:

• το πρώτο (VRS Voluntary Retirement Scheme) για άτομα που θα έχουν θεμελιώσει την προσεχή 5ετία δικαίωμα σύνταξης που αφορά σε 1510 εργαζόμενους και 
• το δεύτερο (VES Volutary Exit Scheme) για άτομα που δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και το οποίο αφορά σε 1360 εργαζόμενους. 

Με την εφαρμογή των δύο προγραμμάτων εθελούσιας αλλά και με τις αποχωρήσεις που θα προέλθουν από την αποεπένδυση, τις αποσύρσεις μονάδων και τις κανονικές συνταξιοδοτήσεις, ο σύμβουλος καταλήγει στο ότι η ΔΕΗ μπορεί το 2022 να έχει μείνει με 5860 άτομα προσωπικό.

Αλλά και στο σκέλος των τιμολογίων, ο σύμβουλος αναφέρεται ρητά σε επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ στην αγορά, με στόχευση σε συγκεκριμένους πελάτες, αναθεώρηση της πολιτικής branding, της τιμολόγησης, της προσφοράς νέων προϊόντων κλπ. Από την αλλαγή στη λιανική το όφελος που θα προκύψει για την κερδοφορία είναι 75 έως 97 εκατ. ευρώ με το σύμβουλο να σημειώνει ότι τα 75 εκατ. ευρώ, δηλαδή το χαμηλό σενάριο αντανακλά το όφελος μόνο εάν εφαρμοστεί η αλλαγή στα τιμολόγια. 

Αντιδράσεις από τους εργαζόμενους

Με αφορμή πάντως τη διαφαινόμενη εγκατάλειψη από πλευράς ΔΕΗ των δύο βασικών εισηγήσεων του συμβούλου για εθελούσια και αύξηση των τιμολογίων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγγελίες των εργαζόμενων της ΔΕΗ για το κόστος της μελέτης της  McKinsey. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ το αρχικό κόστος της μελέτης ήταν 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την εξάμηνη παράταση το κόστος αυξήθηκε κατά 600 χιλιάδες ευρώ, φτάνοντας συνολικά το 1,8 εκατ. ευρώ. Οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει ότι ο σύμβουλος προχώρησε σε προτάσεις που είναι αυτονόητες και θα μπορούσαν να κατατεθούν από έμπειρα στελέχη της ΔΕΗ που γνωρίζουν τη λειτουργία, τα κενά και τις αδυναμίες της επιχείρησης από μέσα. 

 

 

Ποιοι δικαιούνται την πλήρη αποζημίωση των 15.000

Ποιοι δικαιούνται την πλήρη αποζημίωση των 15.000 σε ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

 
Η γνωστή σε όλους τους εργαζόμενους νομικός κ. Λιώρα, δίνει την δική της νομική γνώμη σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει , αν κάποιος εργαζόμενοΑΔΜΗΕς της ΔΕΗ,ΔΕΔΔΗΕ,και ΑΔΜΗΕ δικαιούται ολόκληρη την αποζημίωση των 15.000 ευρώ όταν αποχωρεί από την υπηρεσία με μειωμένη σύνταξη η όχι. Θυμίζουμε ότι για το ίδιο θέμα έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, όμως η νομική ανάλυση από την κ. Λιώρα είναι ξεκάθαρη. δείτε την ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΕΔΩ 
Συγκεκριμένα η κ. Λιώρα αναφέρει: 
Η κείμενη νομοθεσία η σχετική με την αποζημίωση των μισθωτών πρώην ΔΕΚΟ όπως αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου με αρ. 197/2011: 
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.8 εδάφιο α’ του Ν.3198/55 «μισθωτοί 
που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη με την έννοια του αρθ.6 παρ.1 του Ν.2112/1920 ή του ΒΔ του 18/18/7/1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας και αν δεν προβλέπεται αυτό το 65ο έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν.2112/20 ή του ανωτέρου ΒΔ αποζημιώσεως για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας».
 Στο εδάφιο β’ του αρθ.8 ορίζεται ότι μισθωτοί γενικά που υπάγονται στην ασφάλιση οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εφόσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος είτε αποχωρούν είτε απομακρύνονται από τον εργοδότη, δικαιούνται την νόμιμη αποζημίωση. Από την αντιπαραβολή των δύο εδαφίων του αρθ.8 του Ν.3198/55 συνάγονται τα ακόλουθα 
α) η εφαρμογή του εδαφίου α΄ προϋποθέτει ρητώς μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνετε και σε εκείνους που η σχέση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου που έχουν προσχωρήσει σε κανονισμό του εργοδότη με τον οποίο προβλέπονται η αποχώρηση από την εργασία με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας. 
Στην περίπτωση όμως που με τον κανονισμό έχει παράλληλα προβλεφτεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση η οποία εφόσον πληρωθεί η σύμβαση εργασίας μεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου
 β) σε αντίθεση προς το εδάφιο β’ για την εφαρμογή του οποίου προαπαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος το εδάφιο α’ δεν αξιώνει τη συνδρομή του στοιχείου αυτού . 
γ) η εφαρμογή του εδαφίου α΄ προϋποθέτει και τη συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του μισθωτού. 
Η συγκατάθεση (συναίνεση) πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική ρητή ή σιωπηρή αρκεί στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφής και αναμφίβολη . 
Τέτοια συγκατάθεση μπορεί να προβλεφτεί και να παραχθεί εκ των προτέρων με τον κανονισμό όταν διαλαμβάνεται σε αυτόν ότι είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη η αποδοχή της πρόωρης παραίτησης μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αυτοδεσμεύεται συμβατικά παρέχοντας εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του στην παραίτηση του υπαλλήλου όποτε ήθελε υποβληθεί. Συνεπώς εφόσον ο εργοδότης ΔΕΗ ή οι θυγατρικές της συναινεί στην παραίτηση του μισθωτού είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη είναι υποχρεωτική η καταβολή της αποζημίωσης η δε μη καταβολή αυτής παραβιάζει κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
 Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί ενώ συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία δηλαδή με την απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας μη αληθινής ή μη αρμόζουσας ή έννοιας περιορισμένης είτε με κακή εφαρμογή δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. 
Σύμφωνα δε με τον ΑΝ 173/1967 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.1 του ΝΔ207/1974, αρθ.24 του Ν.1082/80, αρθ.24 Ν.1545/85 , αρθ.33 Ν.1876/90 και αρθ.21 παρ.13 Ν.3144/2003, όταν ο εργοδότης είναι ΝΠΔΔ ή Δημόσια Υπηρεσία κοινής ωφέλειας η οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € .

Διευκρινήσεις της ΓΕΝΟΠ σχετικά με την ΕΣΣΕ 2018-2021

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της Ανοιχτής Επιστολής της ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ προς τον Γεν/Δ/ντή ΑΝ.ΠΟ κ. Γ. Δαμάσκο στην οποία καταγράφονται οι εύλογες  ανησυχίες των εργαζομένων σε σχέση με τα όσα ορίζονται στο Κεφ. Γ΄ (Γενικές Ρυθμίσεις) παρ. 5 «περί κατάργησης Συμψηφισμού της Αποζημίωσης με το εφ άπαξ βοήθημα» ειδικά μετά την εμφάνιση νομικών γραφείων που παρέχουν δήθεν πληροφορίες στους μισθωτούς έναντι αμοιβής, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με απόλυτη σαφήνεια σας ενημερώνει ότι:
α) Κάθε θέμα που προκύπτει από ερμηνεία ή εφαρμογή της ΕΣΣΕ αυτό ρυθμίζεται


    σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ παράγραφος 7 της από
    30.5.2018 ΕΣΣΕ  προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.

β) Σε ότι αφορά τη διάταξη «περί συμψηφισμού αποζημίωσης με εφάπαξ βοήθημα» αυτή είναι
    απολύτως σαφής και δεν επιδέχεται καμιάς διευκρινιστικής εγκυκλίου.
Πιο συγκεκριμένα:
  1. Ο Νόμος 3198/1955 «περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κ.λ.π.» ορίζει ότι «ο μισθωτός που δικαιούται πλήρη σύνταξη από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό (πλήρη σύνταξη είναι όταν ο μισθωτός έχει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας και τα χρόνια ηλικίας που προβλέπονται για την κάθε περίπτωση, δηλαδή δεν συνταξιοδοτείται με ποινή – μειωμένη σύνταξη), τότε δικαιούται τη νόμιμη αποζημίωση από τον Εργοδότη που στην περίπτωση  του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ είναι ίση με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 όπως εκάστοτε ισχύει.
  2. Μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια υπηρεσίας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας που προβλέπει  ο Ασφαλιστικός Οργανισμός (στην περίπτωσή μας μειωμένη σύνταξη λόγω ποινής), δικαιούνται την ίδια αποζημίωση αλλά υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί – συναινεί  και ο Εργοδότης.
Αγαπητοί Συνάδελφοι – ες
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις των Διοικήσεων των Επιχειρήσεων  του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ για το τι θα πράξουν σε περιπτώσεις μισθωτών που θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη εάν δηλ. θα δώσουν την συγκατάθεσή τους ή όχι, σας καλούμε να μη καταθέσετε προς το παρόν αίτηση για  μειωμένη συνταξιοδότηση.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ βρίσκεται σε συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Εταιρειών για το συγκεκριμένο θέμα και θα σας ενημερώσει εκ νέου.
   
  18.08.2018 Ferienhaus Ostsee