ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

Προσφυγή από τη ΓΕΝΟΠ και άλλους φορείς στο ΣτΕ για τις άδειες της μονάδας

Προσφυγή από τη ΓΕΝΟΠ και άλλους φορείς στο ΣτΕ για τις άδειες της μονάδας

 
 
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων καθώς επίσης εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και περίοικοι της μονάδας Μελίτης προσέφυγαν στις 15.10.2018 στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (Α.Ε.Π.Ο.) της μονάδας Μελίτης (ΑΗΣ Μελίτης).
Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι ενώ με την προσβαλλόμενη απόφαση επέρχονται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις και μεταβολές στη λειτουργία του ΑΗΣ και στην κατασκευή της σχεδιαζόμενης Μονάδας ΙΙ του σταθμού, ωστόσο δεν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο υποβολή νέαςΜελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), κατά παράβαση των διατάξεων των ά. 5 και 6 Ν. 4014/2011.

Κατά συνέπεια, η ΑΕΠΟ της μονάδας έχει εκδοθεί παρανόμως και είναι ακυρωτέα.
Ενδεικτικό του χαρακτήρα της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία αντιδρούν οι παραπάνω φορείς είναι και το εξής: Σε ό,τι αφορά την επίτευξη ευλόγου τιμήματος υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ (και κατ’ επέκταση του Δημοσίου και των λοιπών μετόχων της), οι προβλέψεις του Ν. 4533/2018 δεν διασφαλίζουν τον απαιτούμενο βαθμό διαφάνειας, δεν παρέχουν καμμία διασφάλιση για την περίπτωση που τα προσφερόμενα τιμήματα θα είναι υπερβολικά χαμηλά, ενώ μάλιστα δεν προβλέπεται καν δικαίωμα της ΔΕΗ ΑΕ να προχωρήσει σε ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε περίπτωση που το τίμημα κρίνεται υπερβολικά χαμηλό, επί ζημία της ίδιας της ΔΕΗ ΑΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΓΕΝΟΠ:
Η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας είναι, κατά την άποψή μας, προβληματική καθώς δεν έχει προηγηθεί η απαιτουμένη από το νόμο υποβολή της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη διαδικασία εκποίησης της μονάδας που έχει δρομολογήσει ήδη η ΔΕΗ Α.Ε.
Είναι γνωστό ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων και ο Δήμος Μεγαλόπολης έχουν αποφασίσει να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης την οποία άλλωστε θεωρούν ότι είναι απολύτως επιζήμια για το Δημόσιο Συμφέρον, τη ΔΕΗ, τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Είχαν, δε, ήδη από τον Ιούλιο του 2018 προαναγγείλει σημαντικές ενέργειες.
Στο ίδιο πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσεται και η σχετική κατάθεση αναφοράς για τη διαγωνιστική διαδικασία στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σοβαρό πρόβλημα στην πώληση της Μελίτης
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Τοκατλίδη, το γραφείο του οποίου χειρίζεται την υπόθεση, το μείζον νομικό ζήτημα που αναδεικνύεται από την αίτηση ακύρωσης, συνεπάγεται σοβαρό πρόβλημα στη διαδικασία εκποίησης της μονάδας που έχει κινηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ από τον Μάιο του 2018.
Μετά την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης κατά της ΑΕΠΟ της μονάδας της Μελίτης, η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας –συνολικά ή τουλάχιστον ως προς τη Μελίτη– τίθεται σε σημαντική αμφισβήτηση, καθώς είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα ενδιαφερθούν εν δυνάμει αγοραστές να αποκτήσουν μία μη νομίμως αδειοδοτημένη μονάδα. Τούτο καθώς η μονάδα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς νόμιμη ΑΕΠΟ, ενώ η νομολογία του ΣτΕ φαίνεται να στηρίζει τους ισχυρισμούς που προβάλλονται με την αίτηση ακύρωσης. Ασφαλώς, θα πρέπει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να εξετάσουν το ζήτημα, εάν δηλ. έχει νομίμως εκδοθεί η ΑΕΠΟ ή εάν αυτή είναι άκυρη, όπως διατείνονται οι αιτούντες, και να λάβουν τις αποφάσεις τους.
Σε δήλωσή του στο energypress ο κ. Τοκατλίδης αναφέρει: "Η διαδικασία πώλησης της μονάδας Μελίτης στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι αυτή είναι πλήρως και νομίμως αδειοδοτημένη. Εντοπίσαμε όμως σοβαρά ζητήματα κύρους της άδειας (απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) της μονάδας, τα οποία έχουν ήδη τεθεί ενώπιον του ΣτΕ στο πλαίσιο ακυρωτικής δίκης που έχει ανοίξει, μετά την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατ' εντολή της ΓΕΝΟΠ/ΚΗΕ, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων. Συγκεκριμένα, η άδεια έχει εκδοθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι μείζον και ότι αυτό θα προκύψει και από τη δίκη στο ΣτΕ".
Σε κάθε περίπτωση, η ΓΕΝΟΠ/ΚΗΕ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Μεγαλόπολης, το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι τονίζουν ότι αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές ενέργειες που έχουν γίνει (μεταξύ των οποίων και η πρόσφατη κατάθεση αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και θα γίνουν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της δυναμικής αντιμετώπισης της εν εξελίξει διαδικασίας εκποίησης.

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την πώληση των λιγνιτικών

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την πώληση των λιγνιτικών

 

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την πώληση των λιγνιτικών – Συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές
Κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να πείσουν τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλουν ικανοποιητικές δεσμευτικές προσφορές
Κλίμα έντονης ανησυχίας φαίνεται ότι επικρατεί στους κόλπους της κυβέρνησης, όσον αφορά την πορεία του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και κυρίως για το τίμημα που θα προσφερθεί από τους υποψήφιους επενδυτές. 
Μετά και την επίσημα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της παράτασης του διαγωνισμού κατά ένα μήνα, πλέον οι δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στις 7 Νοεμβρίου και τα χρονικά περιθώρια για διαπραγματεύσεις είναι πλέον περιορισμένα. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα τα στελέχη της ΔΕΗ, αλλά και προσωπικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Εμ. Παναγιωτάκης, είχαν συνεχείς επαφές με τους υποψήφιους επενδυτές, προκειμένου να τους δώσουν μια πλήρη εικόνα για την οικονομική και παραγωγική κατάσταση των υπό πώληση μονάδων, αλλά και κυρίως να τους πείσουν για τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητά τους. 
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σκυτάλη των επαφών έχει περάσει πλέον στο κυβερνητικό επίπεδο, ειδικά μετά το κλίμα ανησυχίας που μεταδόθηκε στην κυβέρνηση από τη ΔΕΗ, κυρίως σε ότι αφορά το τίμημα που ενδέχεται να προσφερθεί. 
Εξάλλου το γενικότερο κλίμα γύρω από το πλάνο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ είναι αβέβαιο, γεγονός που κινητοποίησε ακόμη περισσότερο τα κυβερνητικά στελέχη σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο. 

Τετ α τετ κυβερνητικών στελεχών και επενδυτών 

Στο πλαίσιο αυτό πληροφορίες αναφέρουν ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν συναντήσεις υψηλότατων κυβερνητικών αξιωματούχων με εκπροσώπους των υποψήφιων επενδυτών σε μια προσπάθεια κινητοποίησης τους στην κατεύθυνση της υποβολής δεσμευτικών και δει προσφορών που θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές με ικανοποίηση από τη ΔΕΗ. 
Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι επενδυτές και κυρίως οι Κινέζοι της CHN Energy που συμμετέχει στο διαγωνισμό σε συνεργασία με τον όμιλο Κοπελούζου και οι Τσέχοι της Seven Energy που συνεργάζονται με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παραμένουν ενεργοί στη διαδικασία, εμφανίζονται όμως σκεπτικοί ως προς τη βιωσιμότητα των μονάδων. 
Οι δε όμιλοι Μυτιληναίου και ΒΙΟΧΑΛΚΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, φαίνεται ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις τηρώντας στάση αναμονής.
Αυτό το κλίμα φαίνεται ότι επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από τα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη που πραγματοποιούν συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους.      
Όπως είναι γνωστό το μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει τους τελευταίους μήνες και αποτελεί το σημαντικότερο από αυτά που επικαλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές είναι η δραματική άνοδος των τιμών των ρύπων που καθιστά τις μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας αντιοικονομικές. 
Εξάλλου μεταξύ των επιχειρημάτων που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ίδια τα οικονομικά αποτελέσματα των δυο εταιριών (Μεγαλόπολης και Μελίτης) για το πρώτο εξάμηνο του 2018, που παρουσιάζουν ζημίες μετά από φόρους ύψους σε λογιστικό επίπεδο 332,2 εκατ. ευρώ. 

Βεύη και προσωπικό 

Πέραν αυτών, σε ότι αφορά τη Μεγαλόπολη το θέμα που τίθεται με έμφαση είναι το υπεράριθμο του προσωπικού. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητείται να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αξιολόγηση και μείωση του αριθμού των εργαζομένων από τα 1.300 άτομα που είναι σήμερα ακόμη και στα 400. 
Σε ότι αφορά τη μονάδα της Μελίτης που θεωρείται και η πλέον ελκυστική για τους υποψήφιους επενδυτές δεδομένου ότι είναι η πιο καινούργια, το πρόβλημα έγκειται στην τροφοδοσία της με καύσιμο δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με τη λειτουργία των ορυχείων της Βεύης. 
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές οι υποψήφιοι επενδυτές ζητούν να προμηθεύονται λιγνίτη από τη ΔΕΗ σε εγγυημένες ποσότητες και τιμές για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν το ορυχείο της Βεύης. 

Πρόταση ΥΠΕΝ σε Κομισιόν για παράταση ζωής και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αμυνταίου

Πρόταση ΥΠΕΝ σε Κομισιόν για παράταση ζωής και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αμυνταίου, όχι όμως και για Καρδιά

 
Πρόταση ΥΠΕΝ σε Κομισιόν για παράταση ζωής και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αμυνταίου, όχι όμως και για Καρδιά
 Βάση της ελληνικής πρότασης θα αποτελεί ένα επενδυτικό πλάνο για την αναβάθμισή τους, ουσιαστικά διεκδικώντας την επέκταση των ωρών λειτουργίας στις 32.000
Στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, ο οποίος όπως έχει αποκαλύψει το WorldEnergyNews (1/10) θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περί τα τέλη Οκτωβρίου, θα είναι προσαρμοσμένη η νέα πρόταση του ΥΠΕΝ προς την Κομισιόν, για την επέκταση της λειτουργίας των μονάδων του Αμυνταίου στις 32.000 ώρες. 
Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός διατηρεί για τον λιγνίτη μερίδιο ελαφρώς πάνω από 25% στο ενεργειακό μίγμα, κάτι που συνεπάγεται πως οι δύο μονάδες του Αμύνταιου θα εξακολουθήσουν να «χωράνε» στο εγχώριο λιγνιτικό χαρτοφυλάκιο ηλεκτροπαραγωγής και επομένως ότι μπορούν να αναβαθμισθούν περιβαλλοντικά. 

Έτσι, βάση της ελληνικής πρότασης θα αποτελεί ένα επενδυτικό πλάνο για την αναβάθμισή τους, ουσιαστικά διεκδικώντας την επέκταση των ωρών λειτουργίας στις 32.000 (από τις 17.500 που σύμφωνα με την Κομισιόν δικαιούνται τα εν λόγω εργοστάσια), ως μεταβατικού σταδίου για την υλοποίησή του. 
Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η έγκριση ή μη των 32.000 ωρών για το Αμύνταιο από την Κομισιόν, θα εξαρτηθεί από το αν οι Βρυξέλλες θα δώσουν το «πράσινο φως» στο εν λόγω επενδυτικό σχέδιο.
Από την άλλη πλευρά, όπως είναι γνωστό, η ΔΕΗ δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος των αναγκαίων επενδύσεων για την απένταξη των μονάδων από το καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας. 
Επομένως το σχέδιο, το οποίο θα καταρτισθεί από το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, θα προβλέπει τη συνεργασία με ιδιώτες για την επ’ αόριστο παράταση της «ζωής» των μονάδων. 

Καρδιά τέλος 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, περιγράφοντας όλες τις πτυχές του project της αναβάθμισης, όπως τη «φόρμουλα» συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους ιδιώτες. 
Έτσι, θα αποτελέσει και το πλαίσιο εντός του οποίου θα δρομολογηθεί η συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. 
Το κόστος του περιβαλλοντικού «λίφτινγκ» των 2 μονάδων εκτιμάται σε 110 εκατ. ευρώ. 
Στον αντίποδα, το ΥΠΕΝ έχει αποφασίσει να μη διεκδικηθεί η επέκταση της λειτουργίας στις 32.000 ώρες για τις μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς, οι οποίες σύμφωνα με την Κομισιόν δικαιούνται επίσης 17.500 ώρες. 
Μία απόφαση που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι βαίνει προς εξάντληση το ορυχείο τροφοδοσίας του. 
Με βάση το όριο των 17.500 ωρών, στις μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς απομένουν περίπου τέσσερις μήνες λειτουργίας, ενώ η «ζωή» της μονάδας ΙΙΙ εξαντλείται τον Μάρτιο του 2019 και της IV τον Νοέμβριο του 2019. 
Πάντως, ακόμη και χωρίς την επέκταση της λειτουργίας τους, θα εξασφαλισθεί η τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας που θα συνεχίζει να τροφοδοτείται, έως ότου τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα V. 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

Ξεχωριστή εταιρεία "Λιγνιτική Αμυνταίου": Το project πίσω από το αίτημα της ΔΕΗ για 32 χιλιάδες ώρες

 

Η είδηση ότι η ΔΕΗ θέτει θέμα επάρκειας του συστήματος, προειδοποιώντας για αύξηση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά και ως εκ τούτου ζητεί συνέχιση για 32 χιλιάδες ώρες της κατά παρέκκλιση λειτουργίας των μονάδων της Καρδιάς και του Αμύνταιου, προκάλεσε αίσθηση. 

Ιδιαίτερα για τη μονάδα της Καρδιάς που με συντελεστή ρύπων 1,8 θεωρείται ως ένα από τα πιο ρυπογόνα εργοστάσια, που δύσκολα μπορεί να επιβιώσει ήδη από το τρέχον περιβάλλον των ρύπων στα επίπεδα των 20 ευρώ ο τόνος. 

Σε ό,τι αφορά ωστόσο την μονάδα του Αμύνταιου τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και η ΔΕΗ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, έχει παρουσιάσει σε στενό κύκλο συγκεκριμένη πρόταση που θα προχωρήσει εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημά της. Η πρόταση αυτή αφορά στη σύσταση νέας εταιρείας, της Λιγνιτικής Αμυνταίου, η οποία και στη συνέχεια θα είναι ανοιχτή προς αξιοποίηση ακόμη και από ιδιώτη.

Ωστόσο πέρα από τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης ακόμη και στον εν εξελίξει διαγωνισμό για την πώληση της Μελίτης και της Μεγαλόπολης, ερωτηματικό παραμένει η στάση που θα τηρήσει η Κομισιόν και ιδιαίτερα η διεύθυνση περιβάλλοντος, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα.

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό είναι σαφές ότι η κίνηση της ΔΕΗ προκαλεί αμηχανία στους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν εν δυνάμει να περιορίζονται οι διαθέσιμες ώρες στο σύστημα και να γίνεται προσπάθεια να διατηρηθούν δύο ακόμη ανταγωνιστικά συγκροτήματα.

Για τον κίνδυνο αύξησης των τιμών πάντως κύκλοι της αγοράς υπογράμμιζαν ότι η πραγματική απειλή ακούει στο όνομα αύξηση των δικαιωμάτων εκπομπής, ενώ για το θέμα της επάρκειας, οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι αυτή τη στιγμή η πιθανή απόσυρση του Αμυνταίου, καλύπτεται ήδη από την αύξηση των ωρών λειτουργίας των αποεπενδυόμενων μονάδων, που λειτουργούν ως επί το πλείστον στα τεχνικά ελάχιστα. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξάλλου ίσως θα πρέπει να επισημανθεί το αρνητικό κλίμα που υπάρχει εν γένει για τον άνθρακα και είναι ενδεικτική η είδηση που μεταδόθηκε από το Euractiv ότι η Κομισιόν στο πλαίσιο της επανεξέτασης των εξαιρέσεων για τον άνθρακα, βλέπει ξανά την περίπτωση του μηχανισμού ισχύος της Γερμανίας.

Ποιοι δικαιούνται την πλήρη αποζημίωση των 15.000

Ποιοι δικαιούνται την πλήρη αποζημίωση των 15.000 σε ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

 
Η γνωστή σε όλους τους εργαζόμενους νομικός κ. Λιώρα, δίνει την δική της νομική γνώμη σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει , αν κάποιος εργαζόμενοΑΔΜΗΕς της ΔΕΗ,ΔΕΔΔΗΕ,και ΑΔΜΗΕ δικαιούται ολόκληρη την αποζημίωση των 15.000 ευρώ όταν αποχωρεί από την υπηρεσία με μειωμένη σύνταξη η όχι. Θυμίζουμε ότι για το ίδιο θέμα έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, όμως η νομική ανάλυση από την κ. Λιώρα είναι ξεκάθαρη. δείτε την ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΕΔΩ 
Συγκεκριμένα η κ. Λιώρα αναφέρει: 
Η κείμενη νομοθεσία η σχετική με την αποζημίωση των μισθωτών πρώην ΔΕΚΟ όπως αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου με αρ. 197/2011: 
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.8 εδάφιο α’ του Ν.3198/55 «μισθωτοί 
που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη με την έννοια του αρθ.6 παρ.1 του Ν.2112/1920 ή του ΒΔ του 18/18/7/1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας και αν δεν προβλέπεται αυτό το 65ο έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν.2112/20 ή του ανωτέρου ΒΔ αποζημιώσεως για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας».
 Στο εδάφιο β’ του αρθ.8 ορίζεται ότι μισθωτοί γενικά που υπάγονται στην ασφάλιση οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εφόσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος είτε αποχωρούν είτε απομακρύνονται από τον εργοδότη, δικαιούνται την νόμιμη αποζημίωση. Από την αντιπαραβολή των δύο εδαφίων του αρθ.8 του Ν.3198/55 συνάγονται τα ακόλουθα 
α) η εφαρμογή του εδαφίου α΄ προϋποθέτει ρητώς μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνετε και σε εκείνους που η σχέση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου που έχουν προσχωρήσει σε κανονισμό του εργοδότη με τον οποίο προβλέπονται η αποχώρηση από την εργασία με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας. 
Στην περίπτωση όμως που με τον κανονισμό έχει παράλληλα προβλεφτεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση η οποία εφόσον πληρωθεί η σύμβαση εργασίας μεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου
 β) σε αντίθεση προς το εδάφιο β’ για την εφαρμογή του οποίου προαπαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος το εδάφιο α’ δεν αξιώνει τη συνδρομή του στοιχείου αυτού . 
γ) η εφαρμογή του εδαφίου α΄ προϋποθέτει και τη συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του μισθωτού. 
Η συγκατάθεση (συναίνεση) πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική ρητή ή σιωπηρή αρκεί στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφής και αναμφίβολη . 
Τέτοια συγκατάθεση μπορεί να προβλεφτεί και να παραχθεί εκ των προτέρων με τον κανονισμό όταν διαλαμβάνεται σε αυτόν ότι είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη η αποδοχή της πρόωρης παραίτησης μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αυτοδεσμεύεται συμβατικά παρέχοντας εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του στην παραίτηση του υπαλλήλου όποτε ήθελε υποβληθεί. Συνεπώς εφόσον ο εργοδότης ΔΕΗ ή οι θυγατρικές της συναινεί στην παραίτηση του μισθωτού είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη είναι υποχρεωτική η καταβολή της αποζημίωσης η δε μη καταβολή αυτής παραβιάζει κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
 Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί ενώ συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία δηλαδή με την απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας μη αληθινής ή μη αρμόζουσας ή έννοιας περιορισμένης είτε με κακή εφαρμογή δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. 
Σύμφωνα δε με τον ΑΝ 173/1967 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.1 του ΝΔ207/1974, αρθ.24 του Ν.1082/80, αρθ.24 Ν.1545/85 , αρθ.33 Ν.1876/90 και αρθ.21 παρ.13 Ν.3144/2003, όταν ο εργοδότης είναι ΝΠΔΔ ή Δημόσια Υπηρεσία κοινής ωφέλειας η οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € .

   
  12.11.2018 Ferienhaus Ostsee